javascript

artykułów: 5

javascript

  • Język programowania stworzony przez firmę Netscape JavaScript lub jak kto woli JS stworzył Brendan Eich. Początkowo Netscape nazwała JavaScript jako LiveScript. Nazwa została jednak szybko zmieniona na JavaScript, zamieszanie powstało na wskutek biznesowych porozumień pomiędzy Netscape, a firmą Sun Microsystems, która to była współwłaścicielem znaku handlowego JavaScript. Często występują pewne nieporozumienia odnośnie Java i JasvaScript, lecz JavaScript i Java to dwa różne języki. W 1996 r. organizacja ECMA rozpoczęła pracę nad specyfikacją języka JavaScript pozbawioną odniesień na temat interpretującego kod środowiska. Język opisany w standardzie ECMA-262 został nazwany ECMAScript. Od tego momentu nazwa JavaScript oznacza jedynie jeden z nadzbiorów języka ECMAScript. Na ten moment JavaScript / ECMAScript jest pełnoprawnym językiem programowania, wykorzystywanym głównie do tworzenia stron internetowych, jako, że od wersji ES5 przeglądarki na bieżąco implementują funkcje dodawane do standardu. Często nawet wtedy, gdy nowe funkcje są jedynie jeszcze propozycjami.