git

artykułów: 1

git

  • Git jest jednym z najpopularniejszych systemów kontroli wersji i pomaga zespołom tworzącym oprogramowanie zarządzać zmianami w kodzie źródłowym w czasie. Innymi słowy, kontrola wersji śledzi każdą zmianę w kodzie i pozwala cofnąć się w czasie, gdy coś pójdzie nie tak. Ponadto bardzo pomocne jest zapobieganie konfliktom w pracy równoległej, gdy w tym samym projekcie pracuje wiele osób. Jedna osoba może pracować nad nawigacją na pasku bocznym, podczas gdy inna jednocześnie aktualizuje nagłówek. Systemy kontroli wersji ułatwiają pracę wielu osobom, umożliwiając im używanie różnych gałęzi jako części jednego „drzewa plików” i łączenie zaktualizowanego kodu z jednym źródłem prawdy, gdy będzie gotowy.