css

artykułów: 1

css

  • Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) - jest to język, który służy głównie do dekorowania stron www. W CSS opisuje się np. kolor elementów, marginesy, paddingi, wielkość czcionek oraz animacje. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie. Język CSS został stworzony w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji. Separacja ta zwiększa zakres dostępności witryny, zmniejsza zawiłość dokumentu, a także ułatwia wprowadzanie zmian w strukturze dokumentu. CSS ułatwia także zmiany w renderowaniu strony w zależności od obsługiwanego medium (ekran, palmtop, dokument w druku, czytnik ekranowy). Stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS daje możliwość zmiany wyglądu wielu stron naraz bez ingerowania w sam kod (X)HTML, gdyż arkusze mogą być wspólne dla wielu dokumentów.