#4 Zagadka JavaScript

Paweł Niedźwiecki

Osatnio była zagadka związana z asynchroniczością, wiec dziś dla odmiany zajmijmy się operatorami logicznymi ! 

Co warto wiedzieć, przed próbą udzielenia odpowiedzi ? 

Co to są operatory logiczne oraz jak działają 

Zapoznaj się z kodem poniżej i daj znać jakie wartości uzyskamy

1 2 3 4 console.log(0 || 1); console.log(1 || 2); console.log(0 && 1); console.log(1 && 2);

Odpowiedź :

Zostaną wyświetlone wartości w kolejności :

1, 1, 0, 2

Przy korzystaniu z operatora logicznego || (OR) początkowo lewa strona jest konwertowana na boolean. Jeżeli jej wartość jest true, prawa strona operatora nie jest wyznaczana, a wynikiem jest lewa strona wyrażenia. Jezeli wartość jest false, obliczona zostanie prawa strona operatora. 

Operator logiczny && (AND) sprawia, że poczatkowo lewa strona jest kowertowana na boolean. Jeżeli jest false, prawa strona operatora nie jest wyznaczana. Jeżeli wartość jest true, obliczona zostanie prawa strona operatora. 

Operatory zwracają wartość obliczanego wyrażenia, więc jeżeli po prawej lub lewej stronie były wartości nie będące boolean (np. liczby), takie wartości zostaną zwrócone. 

Paweł Niedźwiecki

elektronika, programowanie, biznes, podróże

więcej
  • praca

    Software Developer

  • lokalizacja

    Warszawa, Polska

  • wiek

    31

Więcej odPaweł

  • Add article